HVORFOR VELGE ENERGIPANEL?

Ved å benytte våre Mono345W solpaneler vil du redusere karbonutslipp og bidra til et bedre miljø.

 

Huset ditt vil øke i verdi da studier har vist at boliger med energipaneler selger 15% raskere enn boliger uten.

 

Du reduserer slitasje på takstein og forhindrer at det legger seg snø på taket. Dine kostander reduseres betydelig ved å bli din egen strømprodusent.

 

Ved overproduksjon fra våre energipaneler kjøpes strømmen av din kraftleverandør. Dette krediteres og kan brukes ved en senere anledning.

Gjør din del, bidra til å beskytte vår planet! 

LA DIN INVESTERING ØKE DIN FORMUE

Nyhet! Nå har du rett til å få tilbake penger for el-produksjon. Når du har gjort ditt kjøp av energipanel, dekker enova

35% av kostanadene, max 10.000kr og 1250 pr. kilowatt. Les mer

 

Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter!

Enova har valgt å organisere sitt finansielle tilbud til virksomheter gjennom ulike støtteprogrammer. Les mer

Styrk din fremtid